Ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas 1-3

Ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas 1-3 zawierają materiały przeznaczone dla rodziców przygotowane przez doświadczoną logopedkę, która dzieli się wiedzą o rozwoju mowy dziecka w pierwszych trzech latach nauki w szkole.

Zamieszczone w zeszycie wierszyki pozwalają ćwiczyć i utrwalać artykulację:
– głosek środkowojęzykowych ś, ź, ć, dź, ń, j
– głosek wargowych p, b, m, f, w i ich zmiękczeń
– głosek tylnojęzykowych k, g, h
– głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych sz, ż, cz, dż
– głosek przedniojęzykowo-zębowych t, d, n, l, s, z, c, dz
– głoski r
oraz różnicować głoski sz-s, cz-c, ż-z, dż-dz, r-l-j.

Wydawnictwo SBM - Copyright © 2022. All rights reserved

realizacja: estinet.pl