Powstanie listopadowe. Fakty znane i nieznane

Powstanie listopadowe, powszechnie utożsamiane z wojną polsko-rosyjską, było najpotężniejszym polskim wysiłkiem militarnym i największym zrywem niepodległościowym w XIX-wiecznym świecie. Od niemal dwóch stuleci przyciąga ono uwagę badaczy i fascynatów zainteresowanych narodową historią, a jeszcze wciąż wiele związanych z powstaniem kwestii jest uszczegóławianych, wyjaśnianych i stawianych w nowym świetle. I temu też służy niezwykle interesująca i barwna książka Jacka Jaworskiego, znakomitego przewodnika po meandrach dziejów powstania listopadowego.

prof. dr hab. Norbert Kasparek

Jacek Jaworski – politolog, badacz historii militarnej z zamiłowania, prezes Stowarzyszenia “Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich”, redaktor naczelny czasopisma „Militaria”. Ponadto autor ośmiu publikacji książkowych oraz licznych artykułów i wykładów o tej tematyce.

Wydawnictwo SBM - Copyright © 2024. All rights reserved

realizacja: estinet.pl