Atlasy dla uczniów szkół podstawowych

Atlasy to nieoceniona pomoc w porządkowaniu wiedzy przydatnej na lekcjach oraz egzaminach.

Aktualne mapy zebrane w Atlasie Geograficznym pozwolą usystematyzować wiadomości o środowisku geograficznym Polski i świata. W Atlasie Biologicznym uczniowie odnajdą zdjęcia, ilustracje i schematy pozwalające jeszcze lepiej poznać otaczający nas świat roślin i zwierząt. Atlas Języka Polskiego zawiera zaś terminy literackie, wskazówki i schematy, które ułatwią interpretację lektur i przygotowanie do sprawdzianów.

Sprawdź:

Atlas Geograficzny »

Atlas Biologii »

Atlas Języka polskiego »

Wydawnictwo SBM - Copyright © 2024. All rights reserved

realizacja: estinet.pl